O grupie

Grupa teatralna „Kacperek” została założona w 2003r. przez Urszulę Danielską – nauczycielkę języka polskiego, która jest jej instruktorem do chwili obecnej. Pierwszy skład grupy (ok.35 członków) stanowili uczniowie trzech klas czwartych, które p. Danielska uczyła języka polskiego.

W kolejnych latach rosło zainteresowanie „Kacperkiem”. Aktualnie do grupy należą uczniowie klas IV – VI. Warto odnotować przypadki obsadzania w znaczących rolach dzieci z klas I – III.

Pierwsze przedstawienie – „Awantura w muzeum”- jak mówi sama instruktorka – „jej dziecko” – powstało dzięki pomocy rodziców występujących uczniów, którzy wykonali dekorację (p. Sylwester Jabłoński przygotował ramy do obrazów) i uszyli stroje (co nie było proste, bo aktorzy musieli do złudzenia przypominać postacie ze znanych obrazów). Znaczącą rolę w przygotowaniu przedstawienia odegrał mąż instruktorki – p. Waldemar Danielski, który wybrał i opracował muzykę, co, w przypadku pantomimy, było bardzo istotne. Ogromna praca i godziny żmudnych ćwiczeń opłacały się. Przedstawienie szybko zostało docenione przez jurorów różnych konkursów teatralnych, a jego największy sukces to kwalifikacja i reprezentowanie Polski na Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Szkolnej w San Remo we Włoszech.

Później było już łatwiej, do pomocy włączały się coraz to nowe osoby. Okazało się, że wśród pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 jest sporo sympatyków teatru, na czele z Dyrekcją szkoły, która zawsze wspierała działania grupy i znajdowała środki na wszelkiego rodzaju wydatki związane z udziałem w konkursach.

Początkowo z „Kacperkiem” współpracowała p. Marzena Kisiel (dekoracje, nagrania przedstawień), później dołączyła p. Agata Celińska (scenografia, kostiumy i nagrania przedstawień), p. Mirosława Gierzyńska – Guzek (nagrania przedstawień, foldery przedstawień), p. Hanna Grochowska (przygotowywanie śpiewu, opracowanie muzyczne).

Bardzo chętnie głosem doradczym i pomocą podczas wyjazdów służą rodzice i przyjaciele „Kacperków”, nie sposób wymienić wszystkich, ale o tych nie można zapomnieć: Beata Marchel (pomysłodawczyni logo „Kacperka”), Julita Jabłońska, Alicja Danielska, Marzena Suchożebrska, Marianna Kobylińska, Krzysztof Danielski, Beata Benedykciuk, Joanna Jarmolińska, Magdalena Borowska, Joanna Wilgodzka, Edyta Kraska, Sławomir Marchel, Jacek Krakowski, Dorota Głąbikowska, Anna Piwko, Beata Kałużyńska, Grażyna Lachowska, Monika Pasik i Szymon Grochowski (twórca strony).

I tak dzięki życzliwości wielu ludzi „Kacperek” działa i odnosi sukcesy. Najwięcej nagród otrzymały przedstawienia: „Awantura w muzeum”, „Album babuni”, „Krasnale w opałach”, „Porcelanowe szczęście” oraz „Chcę odpłynąć w snach”.

To cudownie, że teatr przyciąga tak wielu ludzi. Jego magia jest ogromna i oby trwała jak najdłużej.

Urszula Danielska, instruktor grupy